Normes de contractació

Per a la reserva d’espais, és necessari presentar la següent documentació a Direcció de Mercat:

  • Declaració de la DUN /escriptures de les terres o contracte de lloguer.
  • DNI
  • Carta amb la relació productes que comercialitzaran al Situat de Productors.

Des de Direcció de Mercat es donarà d’alta al productor.

L’usuari s’ha d’identificar amb el seu CIF/ DNI i la contrasenya que es facilitarà des de Direcció de Mercat en el moment de donar-se d’alta com a productor.

L’usuari haurà de seleccionar a l’aplicació el(s) dia(-es) i l’espai(s) que vol ocupar. Cada usuari només podrà fer una única reserva pel mateix dia.

L’usuari podrà fer la reserva per un, dos o més espais sempre que siguin contigus i per un mínim de temps d’un dia i màxim d’un mes.

El pagament s’ha de realitzar amb targeta via passarel·la electrònica. La reserva no quedarà confirmada fins que no s’hagi realitzat el pagament. Aquesta confirmació arribarà via correu electrònic a l’adreça que s’hagi facilitat.

En el cas de que l’usuari hagi comès un error en la selecció de l’espai a reservar o desitja ampliar-lo, haurà de fer la modificació a les oficines de Direcció de Mercat.

En el cas de voler anul·lar una reserva, tan sols es podrà realitzar modificant el dia, no es retornaran els diners.

Ha de quedar un espai lliure entre productor i productor. Al realitzar la reserva automàticament quedarà bloquejat l’espai del costat amb l‘excepció dels casos en que la reserva coincideixi amb algun dels passadissos.